ESTRATÈGIA DE L’INNOVACIÓ

STERNA, és una empresa especialitzada en estratègia i innovació empresarial i que volca el talent, l’experiència i coneixements acumulats pels seus professionals a aportar eines i solucions que permetin a les empreses millorar la seva COMPETITIVITAT i capacitat de GENERAR VALOR.

La millora de la COMPETITIVITAT empresarial es desenvolupa a través de les següents àrees de coneixement:

INNOVACIÓ EN VALOR

Innovació en la proposta de Valor, maximitzar el valor dels productes i serveis del mercat, limitant-ne el preu al que el client està disposat a pagar i eliminant la resta. Facilitar la diferenciació.

ORIENTACIÓ AL CLIENT

Punt de vista i relació client, concentrar-nos en conèixer bé i comunicar-nos amb el nostre client rendible i tots els aspectes o agents externs que permeten i col·laboren en la venda o satisfacció del client.

PRODUCTIVITAT

Organització i Eficàcia, concentrar les nostres capacitats essencials en el que sabem fer realment bé, evitar dependències estratègiques externes i organitzar-nos per ser àgils i desenvolupar el talent.

ESTRATÈGIA

  • Reflexió i definició d’una Fulla de Ruta estratègica tan d’empreses o línies de negoci existents o de nova creació.
  • Acompanyament en la organització, generació del Canvi, implementació i compliment d’objectius del pla acció estratègic.

INNOVACIÓ

  • Implantació de sistemàtiques i processos que permetin prioritzar, seguir i controlar el grau d’avanç, compliment requeriments i retorn, pro activament, de la cartera de projectes de l’empresa.
  • Gestió i desenvolupament de projectes d’innovació d’alt valor afegit i claus per l’empresa.

COMPETITIVITAT

  • Assessorament i/o acompanyament en la definició i millora del model de negoci innovador.
  • Definició i coordinació de plans millora de la competitivitat empresarial
  • Dinamització de la competitivitat empresarial en un sector o àrea geogràfica.

 

El procés de treball de STERNA, ha desenvolupat tota una sèrie d’eines de síntesis que es desenvolupen segons el següent flux de procés.