Empower customer leaders and teams by:

 

Strategy and Business Model Innovation Advice

Design, Product development, Manufacturing Services

Developed Technologic Solutions

 

 

Technology Feasibility

Evaluate the technical feasibility, risks and potential interest of ideas. From sensor data requirements and technical state of art, to customer uses cases, resources, markets and finance.

Read More

Product Development

We give support through the whole development chain. Starting from conceptualization, and covering design and fabrication of prototypes, industrial design and validation.

Read More

Manufacturing

We are able to lead product manufacturing development as well as be your in-company partner, taking care of specs and process capability, production volume ramp up and investment ROI.

Read More

Program Management

Coordination of teams and suppliers focusing on the goals and milestones defined. Our management services cover strategy, innovation, and technical planning and execution.

Read More

Some Words About Sterna

STERNA Innovation Projects SL is an Engineering and Strategic Innovation company dedicated to:

STERNA ENGINEERING: From product design to certification, the Sterna team is integrated to customer teams to empower and achieve defined goals.

  • Intelligent Electronic Devices development. From technical feasibility to product manufacturing delivery, the Sterna team manage innovation projects integrating to customer teams in order to achieve required feasibility and cost objectives.
  • Process and Manufacturing improvement using technology and digital plants products to get efficiency and increase customers value and market positioning.

STERNA INNOVATION STRATEGY: From the diagnostic, challenges and goals are defined to focus the company efforts to the key activities implementation. Sterna team’s aim is to define a roadmap of key actions and support on the strategy follow-up and surveillance plan.

  • PYME Strategic Plans and implementation
  • Business Model Innovation
  • Business Plan and Exploitation Plan
  • Program and innovation portfolio management

 

STERNA, és una empresa especialitzada en estratègia i innovació empresarial i que volca el talent, l’experiència i coneixements acumulats pels seus professionals a aportar eines i solucions que permetin a les empreses millorar la seva COMPETITIVITAT i capacitat de GENERAR VALOR.

La millora de la COMPETITIVITAT empresarial es desenvolupa a través de les següents àrees de coneixement:

INNOVACIÓ EN VALOR:

Innovació en la proposta de Valor, maximitzar el valor dels productes i serveis del mercat, limitant-ne el preu al que el client està disposat a pagar i eliminant la resta. Facilitar la diferenciació.

ORIENTACIÓ AL CLIENT:

Punt de vista i relació client, concentrar-nos en conèixer bé i comunicar-nos amb el nostre client rendible i tots els aspectes o agents externs que permeten i col·laboren en la venda o satisfacció del client.

PRODUCTIVITAT:

Organització i Eficàcia, concentrar les nostres capacitats essencials en el que sabem fer realment bé, evitar dependències estratègiques externes i organitzar-nos per ser àgils i desenvolupar el talent.

 

ESTRATÈGIA,

·        Reflexió i definició d’una Fulla de Ruta estratègica tan d’empreses o línies de negoci existents o de nova creació.

·       Acompanyament en la organització, generació del Canvi, implementació i compliment d’objectius del pla acció estratègic.

INNOVACIÓ,

·        Implantació de sistemàtiques i processos que permetin prioritzar, seguir i controlar el grau d’avanç, compliment requeriments i retorn, pro activament, de la cartera de projectes de l’empresa.

·        Gestió i desenvolupament de projectes d’innovació d’alt valor afegit i claus per l’empresa.

COMPETITIVITAT,

·        Assessorament i/o acompanyament en la definició i millora del model de negoci innovador.

·        Definició i coordinació de plans millora de la competitivitat empresarial

·        Dinamització de la competitivitat empresarial en un sector o àrea geogràfica.

 

El procés de treball de STERNA, ha desenvolupat tota una sèrie d’eines de síntesis que es desenvolupen segons el següent flux de procés:

Our Industry Sectors Specialization

Automotive Industry

Medical Devices

Sensors Technology

Internet of Things

Portable Electronics

Lab Technology

Starting a Project? Just Contact Us.